Hvor Brensmork 4, Eidsvoll.
Når 2017 –
Prosjekt Utskiftning av vinduer i fire etasjer. Montering av utvendig solskjerming. Oppussing av garderober, møterom og undervisningssal i kjelleretasje. Rehabilitering av kontorer i hele annen etasje. Rehabilitering av kontorer i hele tredje etasje (ferdigstilles fjerde kvartal 2020).
Byggherre/ bruker Eidsvoll Kommune/ Hjemmetjenesten, Hjelpemiddelsentralen.