Trestandard sitt samfunnsansvar omhandler arbeidet for en sikker byggeplass, miljøvennlige valg og sosialt engasjement. 

HMS – en sikker byggeplass
Godt arbeidsmiljøarbeid handler blant annet om å redusere risiko for farer og ulykker. Samt aktivt å rette søkelyset mot positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.
I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. For å sikre det ytre miljø og gi trygghet for de som arbeider, stilles det også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet. Les mer om  dette på Arbeidstilsynet.no. 
Sosialt engasjement
Vi ønsker å være en bedrift med gode verdivalg, og støtter derfor sosiale prosjekt hvor vi bidrar til noe større enn oss selv. 
Miljøvennlige valg
I Trestandard ønsker vi å ta miljøansvar. Dette gjør vi ved å ha fokus på en rekke klimatiltak, og jobber kontinuerlig med å følge standardene til Miljøfyrtårn og Grønt Punkt. Miljøvennlige alternativer og materialer blir derfor brukt dersom det kan gjøres uten urimelige kostnader eller ulemper.
Miljøfyrtårn: I Trestandard er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Dette innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere! Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk miljofyrtarn.no. Bli med oss og ta din del av ansvaret!
Grønt Punkt: Trestandard er medlem av Grønt Punkt Norge, og sørger dermed for at emballasjen de bruker blir samlet inn og gjenvunnet til nye produkter.
Byggebransjen står for en stor andel av miljøbelastningen. På Svanemerket.no opplyser de om at bygg og boliger står for om lag 40 prosent av energiforbruket, 40 prosent av klimagassutslippene og 40 prosent av avfallsmengdene i verden. Det er derfor viktig å redusere miljøbelastningen fra bygg mest mulig, både ved å redusere energiforbruket, avfallsmengdene og bruken av skadelige kjemikalier. Så langt det tar seg gjøre velger Trestandard bevisst svanemerkede produkter når dette er et alternativ.

siden_white