Hvor Eidsvoll Rådhus
Når 2020
Prosjekt Ombygging/rehabilitering av kontorer på Eidsvoll Rådhus i 1 etg. nye kontorer ble bygget opp med Systemvegger i glass mot korridor. Den gamle spilehimlingen ble byttet ut mot T-profilhimling med ledbelysning integrert i himlingen.
Byggherre Eidsvoll Kommune