Bygging av kanonlavetter etter gamle prinsipper og metoder. Utført med laminert malmfuru og trelåser uten bruk av spiker eller skruer. Måtte tåle vekten av selve kanonen på 500 kg. Malt med gammel type linoljemaling og gjenbrukt de gamle jernbeslagene.

krigsskolen3  krigsskolen4  krigsskolen2