Ordinære fraktcontainere som er bygget om til et kontorbygg for designfirmaet MODUS. Bygget er utført med stålcontainere som er tilpasset og innredet til et kontorbygg i 4 etasjer med heis, baderom, kjøkken og takterrasse.
Prosjektet er utført i samarbeid med BNS for designfirmaet MODUS. Utført iht. TEK 10. Ferdigstilt januar 2016.

_FAJ4846   _FAJ4838