Hjem/Bygg/Mogreina skole
Hvor Mogreina skole
Når 2019
Prosjekt I løpet av skoleferien, sommeren 2019, oppførte Trestandard bygg et tilbygg på Mogreina skole med Ullensaker kommune som oppdragsgiver. Tilbygget er på 200 kvm. og består av to klasserom, to grupperom, samt gang/garderobe. Bygget ble oppført med en fasade i samme stil som det opprinnelige bygget og et større inngangsparti med tak og hc-rampe. Da skolen ligger i gul sone (vdr. støynivå fra E6, et nærliggende skytefelt og Gardemoen) ble det satt inn støydempende vinduer og bygd et støyskjermende gjerde for å redusere støynivået inne og ute i skolegården.
Byggherre Ullensaker kommune