Totalentreprise i forbindelse med ombygg og tilbygg MS senteret i Nittedal. Tilbygg på 400 kvm og ombygging av ca 600kvm
eksisterende bygningsmasse inkludert kantine, treningsrom, møterom, storkjøkken, frys/kjølerom samt utearealer og garasje.

.

bilde1  bilde3  bilde2