Loading...

Sosialt engasjement

Vi ønsker å være en bedrift med gode verdivalg, og støtter derfor sosiale prosjekt hvor vi bidrar til noe større enn oss selv.

Fra 2020 har Trestandard valgt å støtte organisasjonen xxx. Dette på grunn av arbeidet de gjør med xxx. Vi bistår xxx med vår kjernekompetanse innen xxx, i arbeidet med vedlikehold/oppbyggingen av xxx.

Alle ansatte oppfordres også til å xxx i samme organisasjon.

Bilder av organisasjonen og av samarbeidet.

siden_white