Utebord bygget helt fra bunn av. Materialene er tatt fra et furutre som stod i hagen til kunden, kappet ned, barket og delt opp med motorsag. Tilpasset etter kundens ønsker og laget etter gamle byggeskikker uten bruk av skruer eller spiker.

bord2  bord3  bord1